Csomagolási költség

Megrendelés esetén, a szállításra kerülő termékek után csomagolási költség kerül felszámolásra. A csomagolási költség az áru nettó töltősúlya alapján történik meghatározásra.

Csomagolási költségek
Csomag nettó töltő súlya Nettó csomagolási költség (Ft)
1-     100 kg 390,00 Ft
101- 480 kg 690,00 Ft
481- 960 kg 1.290,00 Ft
961-1440 kg 1.990,00 Ft
1441-1920 kg 2.690,00 Ft

FIGYELEM! A csomagolásokra vonatkozó terhelési súlyhatárokat, kérjük, vegyék figyelembe megrendeléseik esetén:

 • 1 kg-os kiszerelési egységek rendelése esetén, 1 kartondoboz maximális terhelhetősége 6 x 1 kg termék lehet, azaz összesen 6 kg.
 • 1 kg-os kiszerelési egységek rendelése esetén, 1 csomag maximális terhelhetősége 18 x 1 kg termék lehet, azaz összesen 18 kg.
 • 20 kg-os kiszerelési egységek rendelése esetén, 1 raklap maximális terhelhetősége 24 db 20 kg termék lehet, azaz összesen 480 kg.

A csomagolás módjáról, a csomagolás részeiről, címkék, bárcák, jelölésekről bővebben, az adott részekre kattintva olvashat.

Csomagolás módja

ADR hatálya alá tartozó termékek esetén

A küldeménydarabos szállításnál az árukat minden esetben minősített csomagolóeszközökbe kell helyezni, mely csomagolásban történő szállítás célja a garanciavállalás a biztonságért.

A csomagoláson feltüntetett kód alapján azonosítható, hogy az adott csomagolás mennyire strapabíró, így milyen típusú, tulajdonságú veszélyes áru rakható az adott csomagolóba.

Betű jelzés a csomagoláson áru csomagolási csoportja szerinti meghatározása csomagolás minősége
X I., II., III. nagyon erős
Y II., III. erős
Z III. kevésbé erős

A csomagolón lévő kódok mindig az „ „ szimbólummal kezdődnek.

Küldeménydarabos szállítás

zárt csomagolóeszközben szállított veszélyes áru

 • Önállóan (pl. hordó, kanna, összetett IBC, mely belül műanyag tartály, kívül fém kerettel)
 • Összetett csomagolás (külső és belső csomagolóeszköz, mely szétválaszthatatlan egymástól)
 • Kombinált csomagolás (dupla csomagolás, belső és külső csomagolás egyidejű használata)
 • Egyesítő csomagolás (a fenti csomagolási módok bármely kombinációja, egységrakományban, tehát több áru egy egységben történő szállítása, pl. raklapon fóliával körbetekert áruk, dobozba/ ládába helyezett áru).

Korlátozott (LQ) mennyiségben szállítható termékek esetén

Csak olyan küldeménydarabok adhatók fel, amelyek kombinált csomagolásban vannak elhelyezve.

csomagolás szerint, úgynevezett belső csomagolóeszközbe, viszonylag kis mennyiségű veszélyes áru kerül elhelyezésre, melyekből összesen annyit lehet egy közös, külső csomagolóeszközbe helyezni – például papírládában – elhelyezni, hogy az így kapott kombinált csomagolás (küldeménydarab) bruttó össztömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot. Az így kapott csomag viszonylagos merevsége, illetve a belső csomagolóeszközökben egyenként lévő kis (korlátozott) árumennyiségek együttesen jelentősen csökkentik a szállítás során jelentkező, az anyag veszélyességéből fakadó kockázatot.

Csomagolás részei

Belső csomagolás

A szállítás során, a belső csomagolásnak kell biztosítania a szállítmány védelmét.

A helyes belső csomagolásnak képesnek kell lennie a termék rázás és ütés elleni védelmére. A csomagolóeszközöket úgy kell tölteni, hogy a szállításra kész küldeménydaraboknál elkerülhető legyen a tartalom bármilyen szivárgása vagy kiszóródása, mely különösen hőmérséklet, nedvesség, vagy nyomásváltozásból adódhat.

Kitöltő anyag használata

Alapvetően a terméket a belső csomagoláson belül térkitöltő anyaggal kell minden oldalról körbevenni úgy, hogy az megakadályozza a csomagoláson belül a termék elmozdulását és a csomagolóanyaggal való közvetlen érintkezést. A térkitöltőanyagnak nedvszívónak kell lennie és megválasztásánál fontos, hogy baleset esetén a kitöltő anyaggal ne reagáljon, illetve meghatározott mértékben és mennyiségben fel kell tudnia szívni a szivárgó veszélyes anyagot.

tekintettel arra, hogy termékeink méretéhez, formájához kerültek legyártásra a külső csomagolások, ezért kitöltő anyag használatára nincs lehetőségünk.

A belső csomagoláshoz illeszkedő külső csomagolás megakadályozza a termék csomagoláson belüli elmozdulását.

Töltési fok és küldeménydarab terhelhetőségének betartása

 • a termékek biztonságos szállítása megfelelő térkitöltés mellett garantálható
 • túltöltés vagy a térkitöltő anyag elégtelen használata, vagy a küldeménydarab túlterhelése a termék sérülését eredményezheti.

Külső csomagolás

A gyűjtőszállítás és az iparszerű rakodási technológia könnyen kezelhető egymásra rakatolható formatartó csomagolást tesz szükségessé.

Az áru jellegének megfelelő formatartó csomagolás

a csomagolásnak meg kell felelnie annak a követelménynek, hogy más csomagokkal való érintkezés (egymásra rakás) során vagy az iparszerű csomagkezelésből szükségszerűen adódó fizikai hatásokkal szemben is megőrizze a tartalom sértetlenségét és biztosítsa a csomag környezetének védelmét, valamint, a rakodók testi épségét az ADR vonatkozó előírásaival összhangban.

Címkék, Bárcák, Jelölések

Címkék

Termékeinken található címkék magyar nyelvűek, jogszabályoknak megfelelően az előírt adatokat tartalmazzák. A feltüntetett adatok között szerepel a termék neve, összetétele, alkalmazási terület megnevezése, az antimikrobiális spektrum felsorolása, az alkalmazás legfontosabb paraméterei (alkalmazási koncentrációk, behatási idők), a gyártási idő (mely, a LOT szám-ból kiolvasható), lejárati ideje (Gyártástól számított lejárati idő), a készítmény kockázataira, valamint biztonságos használatára vonatkozó H és P mondatok, a 44/2000 (XII.27.) Eü. számú rendelet alapján feltüntetendő, veszélyszimbólumok és jelek, a gyártó, forgalmazó megnevezése, OTH engedélyek száma, továbbá az OTH által engedélyezett magyar nyelvű Használati utasítás (Felhasználási útmutató).

Veszélyességi bárcák

 • az ADR által előírt jelzések
 • csúcsra állított négyzet / rombusz
 • legkisebb minimum méret: 100×100 mm
 • keretező vonal vastagsága minimum 2 mm
 • körvonalakon belül 5 mm-re belső vonal fut körbe
 • méret csökkentésénél az arányokat tartani kell
 • járműnél és konténernél nagybárca méretnek, azaz 25×25 cm méretűnek kell lennie

A fehér alapú piktogram magán a terméken helyezkedik el, és a fogyasztóknak szól. A veszélyességi szimbólumok csak a fogyasztók tájékoztatására szolgálnak, így azok NEM egyenértékűek az ADR által előírt jelölésekkel, a bárcákkal!

Jelölések

a külső csomagoláson a csomagcímke mellé kell a veszélyes árura vonatkozó jelzéseket elhelyezni úgy, hogy azokat más jelzés ne takarhassa el. Az áruvédelmi jelölést és az orientációs nyilakat a doboz minden oldalán fel kell tüntetni.

A korlátozott mennyiséggel történő szállításkor, a csomagoláson fel kell tüntetni a mentességre vonatkozó jelölést:

Jelölés közúti szállításhoz

A jelölés mérete meghatározott, legalább 100 x 100 mm, mely legfeljebb 50 x 50 mm-ig csökkenthető, a keretező vonalak legkisebb vastagsága 2 mm.

Folyékony anyag esetében az álló helyzetet jelző nyilakat is fel kell tüntetni, mely jelzés a kifolyás veszélyére figyelmeztet. Akkor használatos, ha levehető tetővel ellátott belső csomagolásoknál kívülről nem látszik.

A küldemény két szemben lévő oldalán kötelező. Meghatározza a helyes rögzítési irányt. Lehet fekete vagy vörös színű, a csomagolásra gyárilag is nyomtatható.