Üzletpolitika

A vállalkozás üzleti politikájának alapvető eleme, hogy termékeink és szolgáltatásaink optimális versenyképes áron és magas színvonalon tudjuk nyújtani, a vállalási határidők betartásával.

A vállalkozás üzleti értékét termékeink és szolgáltatásaink minőségi színvonala, a társaság szakemberinek tudása és szakmai tapasztalata jelenti.

Folyamatosan figyeljük a piaci igények, technológiák, technikák változásait a szakmai konferenciákon, kiállításokon, a világhálón, szakembereink továbbképzéseket vesznek részt. Az ily módon szerzett információkat visszacsatoljuk folyamatainkba, ezzel biztosítva termékeink és szolgáltatásaink korszerűségét.

megrendelőink elégedettségét- hagyományainkhoz híven- termékeinkhez kapcsolódó, mind teljesebb körű szolgáltatásokkal kívánjuk fokozni.

A Nanobakt Kft. üzleti politikájának szerves részét képezi a munkatársak egészségének és biztonságának, anyagi- és szellemi javainak védelme, a minőségbiztosítás, hogy jó minőségű és megbízható termékeket gazdaságosan tudjunk előállítani, hogy a felhasználók mindenkori minőségi igényeit kielégíthessük, versenyképességünket megtartsuk és fokozhassuk, a környezetvédelmi törvények, jogszabályok alkalmazása mellett.

Egészség-, biztonság-, és vagyonvédelmi politika

Alapelvünk a biztonság.

Üzleti politikánk szerves részét képezi a munkatársak egészségének és biztonságának, anyagi- és szellemi javainak védelme.

Folyamatos kockázatfelmérést végzünk tevékenységeinkre, hogy azonosítsuk a veszélyforrásokat. Folyamatos képzéssel biztosítjuk, hogy a szervezet minden szintjén megértsék, megvalósítsák és megtartsák védelmi politikánkat.  Dolgozóinknak, a munkakörüknek megfelelő, szakmai és védelmi ismereteket nyújtunk, bevonjuk őket célkitűzéseink megfogalmazásába.

A balesetmegelőző műszaki és munkavédelmi intézkedések, valamint a tűzvédelmi előírások betartása mellett rendkívül fontos az egyéni védőeszközök, valamint a tűzvédelmi berendezések magas színvonalának megléte.

Feladatunk, hogy olyan munkakörnyezetet biztosíthassunk munkatársaink számára, ahol képzettségüket és képességüket a vállalkozás és saját védelmük érdekében tudják kamatoztatni.

Minőségbiztosítási politika

Célunk jó minőségű, megbízható termékek gazdaságos előállítása, mely a felhasználók mindenkori minőségi igényeit kielégíti, elégedettségét szolgálja, megtartsa.

A folyamatos minőségfejlesztéssel kívánjuk partnereink bizalmát megszerezni, megtartani és versenyképességünket fokozni.

Minden munkatársunk felelős saját munkája minőségéért és folyamatos fejlesztéséért. Intézkedéseinkkel arra törekszünk, hogy a gazdaságos működés eredményeként a mindenkori személyi és tárgyi feltételeket olyan szinten biztosítsuk, ami megfelelő hátteret nyújt a minőségi munkavégzéshez.

A vevői elvárásoknak való maximális megfelelés érdekében saját laboratóriumot is működtetünk, ahol termékeink minőségi vizsgálatait elvégezzük, így tudjuk garantálni azok megfelelőségét, továbbá minőségének folyamatos fejlesztését is el tudjuk végezni.

Környezetvédelmi politika

Hisszük, hogy kötelességünk környezetünk védelme, óvása, ezért a környezetvédelmi fejlesztéseink alapvető részét képezi a hatékony és eredményes üzleti irányításnak.

Működésünkben vezető szerepet játszanak a környezetvédelmi törvények, jogszabályok alkalmazása, folyamatosan értékeljük, ellenőrizzük, felülvizsgáljuk tevékenységünk környezeti hatásait.

Törekszünk a természeti erőforrások és anyagok takarékos felhasználására és helyettesítésére, folyamatosan ösztönözzük és képezzük alkalmazottjainkat arra, hogy feladataikat ezen politikával összehangban teljesítsék.

Környezetvédelmi politikánkban a megelőzést, a felelősségteljes gondoskodást és a teljes körű jogkövető magatartást tűztük ki célul.